Konfirmant i Stokke, Arnadal og Skjee menigheter

Konfirmasjonen er kirkens tilbud til ungdommer som ønsker å finne ut av tro, kristendom, kirken og livet. Opplegget foregår over et skoleår og avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten på våren. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk».

Man behøver ikke være ”kjempekristen” for å delta på konfirmasjons-undervisningen. Konfirmasjonstiden skal være en periode i livet hvor du skal få lov til å komme som du er og være deg selv. Det er en tid for å stille spørsmål, filosofere, gruble og undersøke; for å være nysgjerrig og våge å nærme seg noen av de store spørsmålene man kanskje ikke tenker så mye over til vanlig. Det er en tid for å ha det morsomt og sosialt sammen med andre.

Samtidig er det er en tid for å bli bedre kjent med Gud og med det kirka står for, og det er en tid for bli bedre kjent med seg selv. Det er ditt valg om du ønsker å konfirmere deg i kirken! Du kan selvsagt lytte til hva familien din mener, men til syvende og sist er det du som må bestemme. Vi håper selvsagt at du har lyst til det, og alle vi som jobber i kirken i Stokke, Skjee og Arnadal kommer til arbeide for at du skal få en innholdsrik og meningsfull konfirmasjonstid.