Konfirmant i Stokke, Arnadal og Skjee menigheter

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er kirkens tilbud til ungdommer som ønsker et annerledes år der de kan finne ut hvordan kristen tro, kirken og livet henger sammen. Opplegget går over et skoleår og avsluttes med en høytidelig konfirmasjonsgudstjeneste i mai.

Konfirmasjonstiden er en tid for å stille spørsmål, filosofere, gruble, undersøke, være nysgjerrig og våge å nærme seg noen av de store spørsmålene man kanskje ikke tenker så mye over til vanlig.

Det er en tid for å ha det morsomt og sosialt og å bli bedre kjent med Gud og med det kirka står for, og det er en tid for bli bedre kjent med seg selv.  Vi som jobber i kirken i Stokke, Skjee og Arnadal ønsker å legge til rette for at ungdommen skal få en innholdsrik og meningsfull konfirmasjonstid. Velkommen som konfirmant!