Konfirmant i Stokke, Arnadal og Skjee menigheter

Hva er viktig? Hva er sannhet? Hva er det som gir mening og noe å leve for? Hva betyr nestekjærlighet? Hva betyr det å ha en tro? Alle disse spørsmålene og mange flere er på blokka når vi inviterer et nytt kull til konfirmasjon i kirken. Alle som er nysgjerrige og har lyst til å være med på opplegget er velkomne! I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er kirkens tilbud til ungdommer som ønsker et annerledes år der de kan finne ut hvordan kristen tro, kirken og livet henger sammen. Opplegget går over et skoleår og avsluttes med en høytidelig konfirmasjonsgudstjeneste i mai.

Konfirmasjonstiden er en tid for å stille spørsmål, filosofere, gruble, undersøke, være nysgjerrig og våge å nærme seg noen av de store spørsmålene man kanskje ikke tenker så mye over til vanlig. Det er en tid for å ha det morsomt og sosialt og å bli bedre kjent med Gud og med det kirka står for, og det er en tid for bli bedre kjent med seg selv.  Vi som jobber i kirken i Stokke, Skjee og Arnadal ønsker å legge til rette for at ungdommen skal få en innholdsrik og meningsfull konfirmasjonstid. Velkommen som konfirmant!