Hvordan kan jeg støtte arbeidet i Vesterøy kirke?

To måter å gi på

1. Fast giver: Send påmelding på epost til jpgrimsmo@sandefjord.kirken.no eller ring 33454450.

2. Bruk Vipps: Send ønsket engangsbeløp til #94661 "Givertjeneste Vesterøy Sokn".