Sandefjord Menigheters Felleslegat

Søknadsfrist 20.10.2017

I henhold til vedtektene kan vanskeligstilte bosatt i Sandar, Sandefjord, Bugården og Vesterøy sokn søke.Søknadsskjema kan skrives ut her, eller hentes på Menighetshuset i Bjerggaten 56. Søknadene vil bli behandlet - og svar foreligge ca slutten av november.     

Kontaktinformasjon for Kirken i Sandefjord

Felles administrasjon

Bjerggata 56, 3210 Sandefjord

Midlertidig besøksadresse: Kongens gata 2A, Sandefjord

epost: post@sandefjord.kirken.no

Telefon: 33 45 44 50

Telefon- og besøkstid:  man-fre 10:00-15:00