Bli med på basar på lørdag!

Barnekoret KoS har basar på Bostrak Grendehus lørdag 18. mars kl.14:00-16:00.Sang av KoS, åresalg + div. lotteri, kaker og kaffe. Håper mange har lyst til å komme. Du er hjertelig velkommen.