Trosopplæringsutvalget

Trosopplæringsreformen ble vedtatt i Stortinget i 2003. Alle menigheter i Den norske kirke mottar midler til å bygge ut et styrket og fornyet tilbud om trosopplæring. Fordelingen av midler er basert på antall døpte under 18 år og tildeles av bispedømmene til fellesrådene på grunnlag av nasjonalt fastsatte kriterier. Målet er en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. I trosopplæringsutvalget sitter 2 representanter fra hvert sokneråd og menighetspedagogen i fellesrådet. Det er utarbeidet planer for trosopplæringen i Drangedal, Kroken og Tørdal sokn. Planene er godkjent av biskopen i Agder og Telemark.