Blomstermesse

Praktisk informasjon

Fra:24.6.2018 - kl.11.00

Til:24.6.2018 - kl.12.00

Sted:Bønsnes kirke

Arrangør:Hole menighet