Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:25.3.2018 - kl.11.00

Til:25.3.2018 - kl.12.00

Sted:Hole kirke

Arrangør:Hole menighet