Høymesse - avlyst

Praktisk informasjon

Fra:5.4.2020 - kl.11.00

Til:5.4.2020 - kl.12.00

Sted:Hole kirke

Arrangør: