Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:1.9.2019 - kl.11.00

Til:1.9.2019 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: