Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2021 - kl.11.00

Til:11.4.2021 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: