Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:17.6.2018 - kl.11.00

Til:17.6.2018 - kl.12.00

Sted:Hole kirke

Arrangør:Hole menighet

Søndagsskole.

Liturg: Kristine Bekken Aschim.