Høsttakkefest

Praktisk informasjon

Fra:23.9.2018 - kl.11.00

Til:23.9.2018 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: