Høsttakkefest

Praktisk informasjon

Fra:22.9.2019 - kl.11.00

Til:22.9.2019 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: