Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:5.1.2020 - kl.11.00

Til:5.1.2020 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: