Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:18.11.2018 - kl.11.00

Til:18.11.2018 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: