Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:11.8.2019 - kl.11.00

Til:11.8.2019 - kl.12.30

Sted:Bønsnes kirke

Arrangør: