Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.11.00

Til:3.11.2019 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: