Konfirmasjon

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.00

Sted:Sollihøgda kapell

Arrangør:

Konfirmasjon i Sollihøgda kapell.