Kristuskrans-gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.30

Sted:Hole kirke

Arrangør: