Lysmesse

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.17.00

Til:13.12.2020 - kl.18.00

Sted:Hole kirke

Arrangør: