Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Betalingssatser for Hole kirkelige fellesråd 2018

Priser inkl mva.

Bruk av kirken/personal til gravferd, vielse 2018              

                       

PRIS

Leie av Hole kirke for utenbygds og ikke-medlemmer av Den norske kirke (Dnk) inkl. kirketjener

(de med postnr. 3538 Sollihøgda regnes som innenbygds
 ved bruk av Sollihøgda kapell)

3000

Leie av kantor/organist til seremonier i regi av Dnk

1900

Leie av kantor/organist til seremonier som ikke foregår i regi av Dnk

2500

Preludering ved organist 20 min. før seremoni

500

Solist akkompagnement

600

Prest (for brudepar som ikke bor i Hole eller Ringerike)

 3400

Gravferd

 

Nedsetting av urne, avdøde utenbygds

2000

Nedsetting av kiste, avdøde utenbygds

5000

Transport av urne fra kremasjonssted til gravplassen

200

Ved ordinær henting av flere urner

200

Transport av urne fra kremasjonssted til gravplass ved henting aven urne etter ønske fra pårørende

800

Kremasjon og urne (hvis ikke direkte fakturert fra Haslum krematoriet)

6000

 Årlig feste av et gravsted

 300

Gravstell

 

Planting og enkelt stell av vårblomst før 17.5

300

Planting og enkelt stell av sommerblomst før 1.7

500

Planting av høstlyng i september

250

Planting av vårblomst, sommerblomst og høstlyng. Vanning.
(forutsetter selvvanningskasse)                                           

1300

Vanning uten selvanningskasse (mai-sept.) 

600

Krans til jul

300

Vanning selvanningskasse (mai-sep.t)

300

Selvvanningskasse 70x35 cm

600

Selvvanningskasse 60x35 cm

500

Selvvanningskasse 50x35 cm

400

Selvvanningskasse halvmåne 40x35 cm

400

Nedsetting av selvvanningskasse inkl. jord/veike

400

Årlig skift av jord og veike i selvvanningskasse

200

Enkel oppretting av skjevt eller veltet gravminne   

600

Fjerne gravminne

800

 

 

Annet

 

Egenbetaling konfirmanter

1500

Konfirmantjubileum

350

 

 

Annonser i Holeposten (pr nummer)

 

Fargeannonse 1/12 side

1495

Fargeannonse 1/6 side

1955

Fargeannonse 1/2 side

4100

Fargeannonse 1/1 side

6100

 

 

Utleie av kirken til konserter og andre arrangementer

 

Konserter og arrangementer arrangert av kommersielle aktører:
Leie av Hole kirke inkl. kirketjener kr 3000,- + 10 % av billettinntekter.

Konserter og arrangementer arrangert av lokal ikke-kommersielle aktører:
Leie av kirke/kapell inkl. kirketjener kr 2000,-. Kirkens egne gratis.

Kor øvelser o.l. for grupper som ikke er kirkens egne, pr gang kr 1000,-.  (dekke av kirketjener). Kirkens egne kor/grupper gratis.

 

 

Kontaktinformasjon for Hole kirkelige fellesråd

Ansvarlig redaktør:

Kirkeverge Julie Ulven

Nettredaktør:

Sokneprest Morten H. Hunstad

 

Besøksadresse:

Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse.

Gi en gave til Hole menighet:

k.nr. 2280 40 00244

eller VIPPS nr. 122642.

E-post: post.hole@kirken.no

Tlf.: 32160100

Kontorets åpningstid: Man-tor 9-14

Kontoret er stengt i høytider.