Velkommen til dåp

Vi holder egne dåpsgudstjenester for dåpsbarn, faddere og nærmeste familie. Mange erfarer at den hellige handlingen blir ekstra nær og fin i en slik setting. Så meld gjerne inn dåp!

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en merkedag der vi feirer barnet som er født. Men den er noe mer. Dåpen er en hellig handling som kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Ved døpefonten viser vi glede og takknemlighet over barnet vi har fått. Samtidig legger vi barnet i Guds hender og ber han holde det fast i sin kjærlighet. Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv.

I den hellige handlingen blir barnet Guds barn og medlem av kirken. Det blir en del av Guds familie på jorden. I Den norske kirke blir de fleste døpt når de er mellom 2-6 måneder gamle, men hvert år er det også en del større barn, tenåringer og voksne som lar seg døpe. Ta kontakt med kirkekontoret for å avtale dåp. Kontaktinfo finner du nederst på siden.

Vi har innført en ordning med "ønskegudstjenester" i de små kirkene. Du kan lese mer om denne ordningen nedenfor, klikk på boksen "Ønskegudstjenester".