"Stille time" i Rud kirke.

Hver første mandag i måneden er det «Stille time» i Rud kirke kl. 19-20.

Hver første mandag i måneden er det «Stille time» i Rud kirke kl. 19-20. En time med pusteromsliturgi, rom for stille bønn, ettertanke, indre hvile.

Datoer våren 2017: 

Mandag 6. feb.

Mandag 6. mars. 

Mandag 3. april. 

Mandag 8. mai. 

Mandag 12. juni.

Datoer høsten 2017:

Mandag 4. sept.

Mandag 9. okt.

Mandag 6. nov.

Mandag 4. des.   

 

 

 

                                                                                                

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702