Gravferd

Alt har sin tid. Å leve har sin tid. Å dø har også sin tid. En kjær har gått bort. Hva gjør vi nå?

En av våre nærmeste er død. Møtet med døden vekker ulike følelser hos de fleste av oss. Det er annerledes å være ektefelle enn å være barn eller barnebarn. Det normale er at vi føler og reagerer helt forskjellig.

Det er viktig å gi seg selv - og de andre - lov til å ha de reaksjonene hver enkelt har. Har du behov for å snakke med noen er du velkommen til å kontakte kirkekontoret. Diakonen vår og prestene våre er kjent med sorgens mange sider og kan være gode samtalepartnere.