Åmot barnegospel - øvelse

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2019 - kl.17.30

Til:7.3.2019 - kl.19.00

Sted:Åmot kirke

Arrangør:Modum menighet