Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Dato:14.2.2018

Tid:19.00

Sted:Vikersund menighetssenter

Arrangør:Modum menighet

Askeonsdag - Matt 12,38-42
Gudstjeneste. Prest Arnstein Bleiktvedt.