LYSMESSE

Søndag 17. desember kl. 18.00 er det lysmesse i Heggen kirke

Velkommen til en stemningsfull lysmesse i Heggen kirke! Gudstjenesten ledes av kapellan Arnstein Bleiktvedt, kateket Vidar Husøien og kantor Hanna L. Husøien.

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702