Vil du hjelpe til med å følge beboere til andakter på Modumheimen?

Vi trenger flere frivillige som kan hjelpe beboere på Modumheimen til å komme seg til og fra andakter.

Annenhver uke er det andakter på tre institusjoner i Modum. To av prestene og diakonen bytter på å holde andaktene. Vi er så heldige at vi har frivillige som hjelper til på Modumheimen ved å hente de som trenger hjelp til å komme seg fra avdelingen sin og til der andakten holdes, og følge dem tilbake. Vi kunne trenge minst èn person til. Det gjelder tirsdager i ulik uke kl. 10-10.30. Er dette noe for deg, blir vi veldige glade for å høre fra deg! Ta kontakt med diakon Kirsti Hole, tlf. 95147345 eller epost kirsti@modumkirke.no. Du kan også høre med Jorunn Akselsen (frivillig), tlf. 41567370 hvis du har spørsmål. 

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702