Frivillighetsprisen for 2017

Vi ønsker forslag på kandidater til Frivillighetsprisen for 2017

Modum menighet driver et omfattende arbeid for barn, unge, voksne og eldre i bygda vår. Dette er mulig takket være en stor stab av frivillige medarbeidere som stiller opp i de ulike sammenhenger.

Modum menighetsråd deler hvert år ut en Frivillighetspris. Den skal gis til en enkeltperson eller gruppe som har gjort en særskilt frivillig innsats til beste for enkeltpersoner eller grupper innen menighetens arbeid i Modum. Når menighetsrådet samler de frivillige til fest i februar, vil utdeling av frivillighetsprisen være en av postene på programmet.

Har du forslag til en kandidat? I så fall vil vi gjerne høre fra deg! Forslaget må leveres skriftlig med begrunnelse på hvorfor kandidaten(e) er foreslått. Ta kontakt med kirkekontoret innen 31. desember.

Vi ser fram til å høre fra deg!

Kontaktinformasjon for Modum menighet

Besøksadresse:
Åmot kirke
Kapellveien 1
3340 Åmot

Telefon: 32 78 32 30 
Telefon- og besøkstid: 
Man-fre 9-14

E-post:
kirkekontor@modumkirke.no

Vipps: Søk opp Modum Sokn eller 123702