Gravferd

Om du har spørsmål om gravferdsforvaltninga i Nord - Fron kyrkjelege fellesråd kan du ta kontakt med oss på tlf 61216290 eller sende e-post til: grete.bakken@nord-fron.kommune.no