Basic jubileum

Praktisk informasjon

Fra:27.9.2019 - kl.19.00

Til:27.9.2019 - kl.23.30

Sted:Riska kirke, Kirkestue (Riska), Menighetssal (Riska), Sakristi (Riska), Kirketorget (Riska), Kjøkken (Riska), Storaberget (Riska), Stemmen (Riska)

Arrangør: