Basic: Utekino

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.18.00

Til:20.1.2019 - kl.21.00

Sted:Riska kirke, Kirkestue (Riska), Menighetssal (Riska), Kirketorget (Riska), Kjøkken (Riska), Storaberget (Riska), Stemmen (Riska)

Arrangør: