Basic

Praktisk informasjon

Fra:14.10.2018 - kl.16.00

Til:14.10.2018 - kl.21.00

Sted:Riska kirke, Kirkestue (Riska), Menighetssal (Riska), Kirketorget (Riska), Kjøkken (Riska), Storaberget (Riska), Stemmen (Riska)

Arrangør: