Basic

Praktisk informasjon

Fra:27.10.2019 - kl.18.00

Til:27.10.2019 - kl.21.00

Sted:Riska kirke, Kirkestue (Riska), Menighetssal (Riska), Kirketorget (Riska), Kjøkken (Riska), Storaberget (Riska)

Arrangør: