Bo Hjemme-leir

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2019 - kl.10.00

Til:16.2.2019 - kl.17.00

Sted:Riska kirke, Kirkestue (Riska), Menighetssal (Riska), Sakristi (Riska), Kirketorget (Riska), Kjøkken (Riska), Storaberget (Riska), Stemmen (Riska)

Arrangør:

Bo Hjemme-leir