Klekktur

Praktisk informasjon

Fra:14.9.2019 - kl.12.00

Til:15.9.2019 - kl.11.00

Sted:Riska kirke, Kirkestue (Riska), Menighetssal (Riska), Kirketorget (Riska), Kjøkken (Riska), Storaberget (Riska), Stemmen (Riska)

Arrangør: