Newbie

Praktisk informasjon

Fra:11.2.2019 - kl.17.30

Til:11.2.2019 - kl.21.30

Sted:Riska kirke, Kirkestue (Riska), Menighetssal (Riska), Kirketorget (Riska), Kjøkken (Riska), Storaberget (Riska), Stemmen (Riska)

Arrangør: