Opptur

Praktisk informasjon

Fra:20.3.2019 - kl.19.00

Til:20.3.2019 - kl.21.00

Sted:Riska kirke, Møterom (Riska), Kirkestue (Riska), Pausekrok (Riska), Menighetssal (Riska), Kirketorget (Riska), Kjøkken (Riska), Storaberget (Riska), Stemmen (Riska)

Arrangør: