Opptur

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2019 - kl.16.30

Til:14.2.2019 - kl.21.00

Sted:Riska kirke, Møterom (Riska), Kirkestue (Riska), Pausekrok (Riska), Menighetssal (Riska), Kirketorget (Riska), Kjøkken (Riska), Storaberget (Riska), Stemmen (Riska)

Arrangør: