Årsmelding 2017 -samt årsmøte

Under her vil dere finne link til å laste ned årsmelding for 2017 i Hana Menighet. Samtidig opplyses det om årsmøte som vil bli avholdt den 25. februar etter gudstjenenesten.

Det er allerede berammet årsmøte i Hana Menighet den 25. februar umiddelbart etter gudstjenesten. Det vil bli gjennomført på sedvanlig vis, men dog med noen få unntak:

  • Årsmeldingen vil ikke bli gjennomgått. Les den gjerne på forhånd og forbered spørsmål om det er ønskelig.
  • Det vil åpnes mer for dialog og spørsmål om driften av menigheten. Råd og stab vil i stor grad våre tilgjengelig.
  • Regnskap vil bli kommentert om det er spørsmål rundt dette. Daglig leder vil ha med underlag for de forskjellige avdelinger.

Denne gjennomføringen er i tråd med reglementet i Håndbok for menighetsråd, og årsmøtet vil dette året ikke være et vedtaksorgan da det ikke er saker til behandling som krever vedtak.

Spørsmål kan rettes til daglig leder, mobil 48270993.

Kontaktinformasjon for Hana Menighet

Hana Kirke ligger i Åsveien 124

i Aspervika, Sandnes

Kontoradresse:

Åsveien 124

4328 SANDNES

E-post: hana.sandnes@kirken.no 

Telefon: 40 82 08 51

Åpningstid: Man-Fre 09:00 -14:00