Knøttesang

Knøttesang er et trosopplæringstilbud til barn i alderen 1 år.

Velkommen til KNØTTESANG!

Knøttesang er et trosopplæringstilbud for barn i alderen 1 år. Det er en videreutvikling av baby-sangen vi har i vår åpen barnehage Tripp Trapp! Vi har valgt å legge Knøttesang i etterkant av vårt familietilbud MIKS på tirsdager (kl.16:00 - 18:00),  slik at det er mulig å delta på begge deler. MIKS er familiemiddag i kirken. Knøttesang starter opp kl. 17:00. Det er fullt mulig å bare komme til Knøttesang. På Knøttesang synger vi, leker med stemmer og instrumenter, danser og blir kjent med fortellinger fra bibelen gjennom musikk og lek!

Datoer for høsten er: 26. september, 3. oktober, 24. oktober og 29. oktober. ( Knøttesang på gudstjenesten 29. oktober. )

Vi ønsker også tidligere Knøttesang-deltakerer hjertelig velkommen!

Vi ønsker at en voksen er tilstede sammen med barnet. Dersom dere er forhindret til å delta på alle samlingene er det fullt mulig å bare delta på en eller to! Vennligst informer om dette ved påmelding.

KRØLLEFROKOST: På våren ønsker vi å avslutte Knøttesang med å invitere samme aldersgruppe ( født 2016) til Krøllefrokost  før gudstjenesten. Mer informasjon kommer når det nærmer seg, men dere må gjerne sende påmelding samtidig med Knøttesang.

Påmelding: Send email til am697@kirken.no eller SMS til : 979 76 036

Hilsen oss i Hana kirke.

Kontaktinformasjon for Hana Menighet

Hana Kirke ligger i Åsveien 124 i Aspervika

Kontoradresse: Åsveien 124, 4328 SANDNES

E-post: hana.sandnes@kirken.no. Telefon: 48270993 Normal åpningstid: Man-Fre 09-14