Det er makt i de foldede hender.

Ny bønnefolder til menigheten

Du trenger ikke be høyt.

Du trenger ikke be med fine ord og vendinger.

De trenger ikke be lenge i slengen.

Jesus sier: "Be så skal dere få" (Matt7.7)  og han lover å høre våre bønner og gi oss bønnesvar (Mark 11,24)

 

Du finner bønnefolderen på kirketorget i kirken. Det ligger også lenke til dokument nederst på siden.

Kontaktinformasjon for Hana Menighet

Hana Kirke ligger i Åsveien 124

i Aspervika, Sandnes

Kontoradresse:

Åsveien 124

4328 SANDNES

E-post: hana.sandnes@kirken.no 

Telefon: 40 82 08 51

Åpningstid: Man-Fre 09:00 -14:00