Barn og familie

Barn og deres familier har en sentral plass i Hana Kirke. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser. Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien.

På denne siden vil vi legge ut nyheter og informasjon som kan være relevant for dere med små barn og for dere selv som småbarnsfamilier. Følg også med på vår Facebook side i tillegg til informasjonen dere finner her på siden.

Under her vil dere først finne noe informasjon om våre faste tilbud. Under dette finner dere nyheter om arrangementer og tiltak, samt en kalender nederst om menighetens virksomhet.

Kontaktinformasjon for Hana Menighet

Hana Kirke ligger i Åsveien 124

i Aspervika, Sandnes

Kontoradresse:

Åsveien 124

4328 SANDNES

E-post: hana.sandnes@kirken.no 

Telefon: 40 82 08 51

Åpningstid: Man-Fre 09:00 -14:00