Sjoa kapell

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2020 - kl.13.30

Til:24.12.2020 - kl.14.30

Sted:Sjoa kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Birgitte Bentzrød
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Luk 2,1-20
Offerformål: Kirkens Nødhjelp