Gudstjeneste Heidal kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2020 - kl.16.00

Til:24.12.2020 - kl.17.00

Sted:Heidal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Birgitte Bentzrød
Organist: Simen Blekastad
Prekentekst: Luk 2,1-20
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd
Dåp