Gudstjeneste Heidal kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.11.2020 - kl.11.00

Til:29.11.2020 - kl.12.00

Sted:Heidal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i adventstiden
Liturg: Birgitte Bentzrød
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Matt 21,1-11
Offerformål: Menighetsarbeid-Trosopplæring
Nattverd
Dåp