Gudstjeneste koronatiltak Heidal kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.11.00

Til:24.1.2021 - kl.12.00

Sted:Heidal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Birgitte Bentzrød, Sindre Vegard Malmsten Steinkopf
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
Offerformål: Menighetsarbeid-Trosopplæring
Nattverd