Gudstjeneste Nord-Sel kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.19.00

Til:6.12.2020 - kl.20.00

Sted:Nord-Sel kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Liturg: Birgitte Bentzrød
Organist: Erlend Grønbeck
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Menighetsarbeid-Trosopplæring
Nattverd
Dåp