Gudstjeneste Nord-Sel kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.17.00

Til:1.11.2020 - kl.18.00

Sted:Nord-Sel kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Anna Elisabet Gestsdottir
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Menighetsarbeid - Diakoni
Nattverd