AVLYST - Covid 19 restriksjoner Nord-Sel kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.19.00

Til:17.1.2021 - kl.20.00

Sted:Nord-Sel kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Birgitte Bentzrød
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Joh 4,4-26
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd