Gudstjeneste Sel kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2020 - kl.11.00

Til:25.12.2020 - kl.12.00

Sted:Sel kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Birgitte Bentzrød
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp