Gudstjeneste Sel kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.19.00

Til:13.12.2020 - kl.20.00

Sted:Sel kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: Paul Gunnar Skuland
Organist: Vidar Hoel
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Bykirka
Nattverd
Dåp